Внимание! Для корректной работы сайта необходимо включить в Вашем браузере поддержку JavaScript!

Урок 2. Практика

Прочитайте вслух слово, написанное с помощью транскрипции, затем нажмите кнопку для проверки:

[ʧiːz]
[waɪz]
[beə]
[raɪt]
[lɑːʤ]
[vɔɪs]
[braun]
[ðen]
[θɪŋk]
[paɪp]
[ʃeɪk]
['lʌkɪ]
[geɪt]
[mɔː]
[jʌŋ]
['zɪərəu]
[bæg]
[dɑːk]
[mɔs'kiːtəu]
[wəːk]
[bæŋk]
[buk]
[wɪŋ]
[faɪv]
['vɪktərɪ]
[ʤuːs]
[maɪ]
['niːdl]
[həum]
[ʃu:]


.