Внимание! Для корректной работы сайта необходимо включить в Вашем браузере поддержку JavaScript!

Урок 2. Практика

Прочитайте вслух слово, написанное с помощью транскрипции, затем нажмите кнопку для проверки:

[lɑːʤ]
[jʌŋ]
[wɪŋ]
[ʧiːz]
[bæg]
['zɪərəu]
['niːdl]
[braun]
[dɑːk]
[ʃu:]
['vɪktərɪ]
[waɪz]
[buk]
[mɔː]
[bæŋk]
[ʤuːs]
[həum]
[wəːk]
[ðen]
['lʌkɪ]
[geɪt]
[θɪŋk]
[faɪv]
[raɪt]
[vɔɪs]
[paɪp]
[mɔs'kiːtəu]
[beə]
[maɪ]
[ʃeɪk]


.