Внимание! Для корректной работы сайта необходимо включить в Вашем браузере поддержку JavaScript!

Урок 2. Практика

Прочитайте вслух слово, написанное с помощью транскрипции, затем нажмите кнопку для проверки:

[geɪt]
[jʌŋ]
[waɪz]
[lɑːʤ]
[ðen]
[faɪv]
['niːdl]
[bæŋk]
['vɪktərɪ]
[ʃeɪk]
[paɪp]
[buk]
[wəːk]
[ʤuːs]
[raɪt]
[mɔs'kiːtəu]
[ʧiːz]
['zɪərəu]
[beə]
[mɔː]
[θɪŋk]
[maɪ]
[braun]
[wɪŋ]
[ʃu:]
[bæg]
[dɑːk]
['lʌkɪ]
[vɔɪs]
[həum]


.