Внимание! Для корректной работы сайта необходимо включить в Вашем браузере поддержку JavaScript!

Урок 2. Практика

Прочитайте вслух слово, написанное с помощью транскрипции, затем нажмите кнопку для проверки:

[geɪt] [paɪp] [ʃeɪk]
[faɪv] [waɪz] [dɑːk]
[maɪ] [wəːk] [ðen]
[mɔː] [ʃu:] [vɔɪs]
[raɪt] [həum] [ʤuːs]
[bæŋk] [beə] ['vɪktərɪ]
['zɪərəu] [bæg] [ʧiːz]
['lʌkɪ] ['niːdl] [lɑːʤ]
[mɔs'kiːtəu] [buk] [braun]
[jʌŋ] [θɪŋk] [wɪŋ]


.